GODLEWSKA, Małgorzata. Partnerstwo publiczno-prywatne kluczem do stabilnego rozwoju, przykład Malezji. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 32, n. 3, 2014. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1940. Acesso em: 27 maj. 2024.