JOHANN, Maria; JANKOWSKA, Malina. Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 32, n. 3, 2014. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1941. Acesso em: 23 maj. 2024.