MALINOWSKI, Grzegorz. Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście jednolitej teorii wzrostu gospodarczego. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 32, n. 3, p. 38–46, 2014. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1943. Acesso em: 23 maj. 2024.