MARSZAŁEK, Anna. Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 32, n. 3, p. 17–26, 2014. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1944. Acesso em: 27 maj. 2024.