SIDOR-RZĄDKOWSKA, Małgorzata. Wdrażanie programu mentoringu w przedsiębiorstwie – korzyści i zagrożenia. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 40, n. 3, p. 62–71, 2016. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1954. Acesso em: 26 maj. 2024.