RZEŻACZ, Adam. Miejsce i rola dźwigni zakupowych w zarządzaniu zakupami przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 40, n. 3, p. 95–104, 2016. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1959. Acesso em: 26 maj. 2024.