JABŁOŃSKI, Adam. Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 43–49, 2014. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1972. Acesso em: 23 maj. 2024.