RUTKOWSKI , Krzysztof. Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 35–45, 2013. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2171. Acesso em: 26 maj. 2024.