MANTORSKA, J. Zagadnienie technologii i innowacji w perspektywie funkcjonowania Unii Europejskiej. Kwartalnik Nauk o Przedsińôbiorstwie, v. 57, n. 4, p. 59-68, 27 lis. 2020.