ZOLOTNYTSKA, Y. Rola rodzinnych gospodarstw rolnych w rozwoju rolnictwa i obszar√≥w wiejskich w Polsce: stan i perspektywy. Kwartalnik Nauk o Przedsińôbiorstwie, v. 58, n. 1, p. 43-58, 31 mar. 2021.