PECURA, P. Pieniądz jako miara czasu. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, v. 58, n. 1, p. 68-78, 31 mar. 2021.