CENKIER, A. Finansowanie kapitałem obcym – konfrontacja praktyki gospodarczej z elementami teorii. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, v. 62, n. 5, p. 4-14, 13 grudz. 2021.