WERNER, A. Pomoc państwa w obliczu COVID-19 na przykładzie instrumentów wykorzystywanych w Polsce. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, v. 62, n. 5, p. 63-75, 13 grudz. 2021.