MONKIEWICZ, J.; MONKIEWICZ, M. Elementy nowego podejścia do ochrony konsumenta na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, v. 63, n. 1, p. 17-31, 31 mar. 2022.