ŚLAŻYŃSKA-KLUCZEK, D. Zielone obligacje jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, v. 63, n. 1, p. 33-44, 31 mar. 2022.