DOWMONT, B. Perspektywa zmian w modelu biznesowym prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej – ujęcie koncepcyjne. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, v. 65, n. 3, p. 83-95, 29 wrz. 2022.