ŁABĘDZKI, R. Zarządzanie kapitałem ludzkim w branży gier video – przegląd literatury. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, v. 65, n. 3, p. 109-122, 29 wrz. 2022.