SOBIK, Bartosz. Ryzyko klimatyczne jako kluczowy rodzaj ryzyka w sektorze energetycznym. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 66, n. 4, p. 141–154, 2022. DOI: 10.33119/KNoP.2022.66.4.9. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3065. Acesso em: 14 kwi. 2024.