SZPRINGER, Włodzimierz. Metaverse – nadmierny szum czy nowe szanse dla biznesu? (cz. 1). Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 68, n. 2, p. 55–67, 2023. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3537. Acesso em: 20 kwi. 2024.