SZPRINGER, Włodzimierz. Metaverse – nadmierny szum czy nowe szanse dla biznesu? (Cz. 2). Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 70, n. 4, p. 5–18, 2023. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4268. Acesso em: 23 luty. 2024.