ŚLAŻYŃSKA-KLUCZEK, Dorota; BRZEZEK, Magdalena. Czynniki ESG jako elementy zrównoważonego rozwoju wpływające na postrzeganie przedsiębiorstw przez konsumentów. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 70, n. 4, p. 73–90, 2023. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4272. Acesso em: 23 luty. 2024.