GEMRA, Kamil. Crowdfunding udziałowy, jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, [S. l.], v. 52, n. 3, p. 47–55, 2019. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4789. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/992. Acesso em: 24 kwi. 2024.