Szymański, Władysław. 2018. „Polska Wobec Wyzwań Rozwojowych”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 47 (2):9-20. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4725.