Barczak, Piotr. 2018. „Mała Firma Niszowa – próba Zdefiniowania”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 47 (2):21-27. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4726.