Nowicka, Katarzyna. 2018. „Cloud Computing Jako Czynnik konkurencyjności łańcuchów Dostaw”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 47 (2):51-63. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4729.