Kołodziej, Dariusz. 2018. „Zarządzanie bezpieczeństwem We Wspólnej Polityce Celnej”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 47 (2):90-97. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4733.