Kotlewski, Dariusz. 2018. „Niuanse bezpieczeństwa Lokalizacyjnego”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 47 (2):98-103. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4734.