Kasiewicz, Stanisław. 2017. „Nowe Trendy W Systemie Regulowania Rynku usług Bankowych”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 45 (4), 7-21. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7450.