Kowalska, Aleksandra. 2017. „Problematyka Oszustw żywnościowych W Przepisach Prawa I Standardach branżowych”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 45 (4), 30-41. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7451.