Sosnowska, Alicja, i Stanisław Łobejko. 2017. „Modele zarządzania Parkiem Naukowo-Technologicznym”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 45 (4), 43-54. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7458.