Jagodzińska-Komar, Ewa. 2017. „Integracja rynków kapitałowych W Unii Europejskiej Z Perspektywy Polski”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 44 (3), 85-93. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4694.