Kasiewicz, Stanisław. 2017. „Rola Ryzyka Regulacyjnego W Koncepcji Samoregulacji Sektora Bankowego”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 42 (1), 39-46. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1504.