Rogowski, Waldemar, i Kamil Gemra. 2019. „Nasilenie Zjawiska Delistingu spółek Na Giełdzie Papierów Wartościowych W Warszawie”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 53 (4):51-59. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6506.