Kuciński, Kazimierz. 2016. „Syndrom wartości”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 38 (1), 21-30. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1900.