Malinowski, Grzegorz. 2016. „Koniec normalności James K. Galbraith The End of Normal Simon & Schuster, New York 2014, P. 304”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 38 (1), 90-93. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1907.