Herman, Andrzej. 2016. „Polska Gospodarka – Od «kopalnej» Do Cyfrowej?”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 40 (3):4-7. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1922.