Herman, Andrzej. 2014. „Współzależność Aksjologii wartości Ekonomicznej Z Metodami Jej Pomiaru”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 33 (4):2-2. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1925.