Sobiecki, Grzegorz. 2014. „Walut światy równoległe”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 33 (4):5-17. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1927.