Banasik, Przemysław. 2014. „Kadra zarządzająca a Zaufanie Do Wymiaru sprawiedliwości”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 33 (4):26-35. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1928.