Gołębiowska, Ewa. 2014. „Instytucjonalne Ramy społecznej odpowiedzialności Organizacji W UE”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 33 (4):18-25. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1929.