Zimon, Dominik, Łucja Gawron-Zimon, i Karolina Szczygieł. 2014. „Wpływ jakości produktów Na Zachowania konsumentów”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 33 (4). https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1932.