Gerejczyk, Katarzyna. 2014. „Przedsiębiorczość Kobiet – Aspekt Regionalny”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 33 (4):71-81. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1933.