Bukowska-Piestrzyńska, Agnieszka. 2014. „Przedsiębiorczość Rodzinna W Stomatologii”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 33 (4). https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1934.