Rumiński, Robert. 2014. „Architektura chińskiego Ekosystemu przedsiębiorczości – rozwój Oraz Metody Finansowania”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 33 (4). https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1935.