Herman, Andrzej. 2014. „Gospodarka Polski Oparta Na Innowacjach?”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 32 (3). https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1936.