Gapiński, Andrzej. 2020. „Strategies for Computer Networks Security”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 32 (3). https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1939.