Johann, Maria, i Malina Jankowska. 2014. „Wyzwania Dla menadżerów Marketingu W Obliczu Rozwoju Technologii IT”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 32 (3). https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1941.