Malinowski, Grzegorz. 2014. „Nierówności Dochodowe a Wzrost Gospodarczy W kontekście Jednolitej Teorii Wzrostu Gospodarczego”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 32 (3):38-46. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1943.