Marszałek, Anna. 2014. „Transfer Wiedzy I Technologii W środowisku Innowacyjnym”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 32 (3):17-26. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1944.