Mielcarek, Paweł. 2014. „Efektywność przedsiębiorstwa W Sieci Biznesowej”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 32 (3):49-58. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1945.